Toiminta

Yhdistyksemme on puolueisiin sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on toimia eläkeläisten ja ikääntyneiden edunvalvojana ja yhteenliittymänä. Sen tavoitteena on turvata jokaiselle eläkeläiselle ja ikäihmiselle hyvinvoinnin aineelliset, henkiset ja sosiaaliset edellytykset sekä mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään. Yhdistys toimii jäsenistönsä yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavana sekä omaehtoisen harrastustoiminnan ja itseilmaisun areenana.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm:
  • Osallistuu Eläkeläiset ry:n harjoittaman ikääntymispolitiikan luomiseen.
  • Vaikuttaa kunnalliseen ja muuhun yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ikääntymispolitiikkansa pohjalta.
  • Pitää yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin, viranomaisiin ja muihin yhteiskunnan toimijoihin ja tekee niille esityksiä ja aloitteita.
  • Luo edellytyksiä jäsenistönsä oma-aloitteiselle toiminnalle, edistää ja ohjaa kulttuuriharrastuksia ja vaalii kansanperinnettä sekä lähialue- ja muuta kansainvälista yhteistoimintaa.
Toiminnan rungon muodostavat neljä viikottaista kerhoa:
  • Maanantaina kokoontuu Musiikkiryhmä, laulun ja soitannan merkeissä. Ryhmä kokoontuu Kulttuurikeskuksen väestösuojassa, Pielisentie 9-11 klo 14:00-16:00.
  • Keskiviikkona kokoontuu kuntosali- ja tasapainoharjoitusryhmä, jossa harrastamme ikäihmisille sopivaa kuntoilua ja tasapainon hallintaa. Ryhmä kokoontuu klo 16:00, Yrjönhovin jumppasalissa, Moisionkatu 6.
  • Keskiviikkona kokoontuva Tanhu- ja senioritanssiryhmä, jossa harjoittelemme tanhuja omiin tilaisuuksiin sekä aluejärjestön ja Eläkeläiset ry:n järjestämiin tilaisuuksiin ja aivan omaksi iloksemme. Kerho kokoontuu klo 12:30 - 15:00 Kulttuurikeskuksen monitoimisalisssa, Pielisentie 9-11.
  • Torstaina kokoontuu Isokerho, keskustelu- ja jumpparyhmä, jossa keskustelemme ajankohtaisista ja muista eläkeikäisiä kiinnostavista ja koskevista asioista. Kutsumme kuultaviksi kaupunkimme viranomaisia, poliittisia päättäjiä ja muita yhteiskunnan toimijoita. Laulamme, pelaamme joskus bingoa, kahvittelemme ja tietenkin jumppaamme. Kerho kokoontuu klo 8:30 - 11:30 Kulttuurikeskuksen monitoimisalissa.
Kerhojen lisäksi käymme muutaman kerran vuodessa uimahallissa ohjatussa vesijumpassa.
Järjestämme tanssiaisia, vierailemme muiden yhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa. Teemme retkiä ja matkoja kotimaassa ja matkustammepa joskus ulkomaillekin.